Gaismas galds "Kate"`

Galda izmērs ir 790x540x220 mm, galdam ir regulējami augstumi – 65cm, 75 cm, 85 cm. Iespējams mainīt galda virsmas slīpumu 45gr; 80 gr. Galds aprīkots ar baltām LED gaismām. Galda virsma izgatavota no 6 mm rūdīta stikla un korpuss no saplākšņa un priedes koka.

Gaismas galdu var izmantot gan kā atsevišķu virsmu - strādājot pie grīdas, vai uz galda, gan uz speciālām galda kājām, kur iespējams regulēt augstumus un virsmas slīpumu. 

Mazais gaismas galds "Kate"

Galda izmērs ir 46x46x12 cm. Galds aprīkots ar baltām LED gaismām. Galda virsma izgatavota no 4 mm rūdīta stikla un korpuss no saplākšņa.

Gaismas galds ar palielināmiem stikliem - pirmsskolām

Gaismas galds „Kate” ar palielināmiem stikliem un apgaismojumu (baltām LED gaismām). Galds ir piemērots darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem, lai labāk attīstītu uztveri, izziņas un izpratnes procesu. Galda virsma, kuru var apgaismot, veidota no palielināmā stikla ( divi stikli) un rūdīta parastā stikla (divi stikli), kas ļauj palielināt, salīdzināt un izmēģināt jaunas un interesantas lietas un procesus.

Gaismas galds ar palielināmiem stikliem - sākumskolām

Gaismas galds „Kate” ar palielināmiem stikliem un apgaismojumu (baltām LED gaismām). Galds ir piemērots darbā ar sākumskolas vecuma bērniem. Ar šī galda palīdzību var attīstīt bērna izpratni, uztveri, bērnam dod iespēju pētīt un izzināt dažādas lietas un procesus. Pie šī galda var strādāt gan individuāli, gan grupās dažādās nodarbībās.

Gaismas galds „Kate” ir inovatīvs produkts bērnu un jauniešu attīstības, izglītības un radošuma veicināšanai. Gaismas galds ļauj labāk attīstīt uztveri, sajūtas, emocijas, motoriku, koncentrēšanās spējas un sniedz jaunas pieejas darbam arī ar Montesori un citām pedagoģijas metodēm.

Gaismas galds „Kate” tapis sadarbībā ar SIA „IESPĒJA IZAUGSMEI”, kuras mērķis ir izveidot alternatīvu izglītojošu un attīstošu sistēmu Latvijā, ieviešot inovatīvas metodes mācību sistēmā alternatīvā vidē, vadoties pēc bērnu vajadzībām un spējām.

Gaismas galds ‘’ Kate’’ ir daudzfunkcionāls aprīkojums  bērnu izglītošanai un attīstībai.  Tas ir radīts  laika  gaitā, strādājot  un pētot  gaismas  ietekmi uz  bērnu  uzmanību ,uztveri, sajūtām, domāšanu, iztēli, spēju  komunicēt un sadarboties, motivēšanu  darbam (bērni, koncentrējot uzmanību, apguva ciparu, burtu rakstību, uzlaboja smalkās motorikas darbību, acs-rokas koordināciju, spēja pastāvīgi darboties izglītotāja vadībā).

Krāsainās organiskā stikla figūras, organiskā stikla trauks, trafareti un citi materiāli - krāsas (pirkstiņ krāsas, mazgājamie flomāsteri (washable), dabas materiāli, smiltis, kinētiskās smiltis u.c. ir pieejami un lietojumi pēc nepieciešamības izglītošanās procesā.

Gaismas galda ‘’Kate’’ galvenās funkcijas:

Veicināt  izziņas  procesu  attīstību. Tie  ir  galvenie  avoti, pa  kuriem  cilvēks  iegūst  informāciju  par  apkārtējo  pasauli, kas  ļauj  orientēties  arī  savā  organismā. Tie  ir  jutekliskie  procesi – sajūtas  un uztvere, vispārinātie  procesi- domāšana un runa, kā  arī  apkalpojošie  procesi- uzmanība  un atmiņa.

Veicināt  personības  emocionālo un gribas  sfēras  attīstībuīpaši  bērniem ar negatīvo  emociju  pārsvaru, garastāvokļu  maiņu, problēmu  motivēties  darbam, vadoties no temperamenta  un rakstura  īpatnībām. palīdzēt  izprast un sakārtot  psiholoģisko pasauli, attīstīt  pašapziņu.

Attīstīt acs-rokas koordināciju. Gaismas efekts ļauj redzei uzmanīgi sekot līdzi  rokas  darbībai, īpaši  izteikti bērniem  ar attīstības  un uzmanības  traucējumiem.

Sagatavot roku rakstīšanai. Ar īpašu trafaretu palīdzību bērni  ātri  apgūst  vilkt  dažādas  līnijas, burtus, ciparus.  Arī  praktiskās  dzīves  vingrinājumus bērni  ar  lielāku  prieku izpilda uz gaismas galda.

Attīstīt iztēli. Uz gaismas galda bērni var darboties ar smiltīm, dabas  materiāliem, krāsām,  zīmēt, krāsot,  pārkopēt  attēlus  uz papīra, vērot   priekšmetu  ēnas, iemācīties  zīmēt  tēlus, formas, veidot  stāstījumus  un pasakas.

Ieteikumi gaismas  galda ‘’Kate’’  izmantošanā un pielietošanā:

Pirmsskolas  izglītības  iestādēm; Pamatskolām; Speciālistiem /psihologiem, psihoterapeitiem, logopēdiem, speciāliem  pedagogiem, ergoterapeitiem/; Darbam  relaksācijas  telpās; Mājas  aprīkojums bērnu  radošumam.

Gaismas galda apraksts angļu valodā

Gaismas galda apraksts krievu valodā

Trafareti gaismas galdam