Iepirkšanās noteikumi/Distances līgums

 

Šis līgums tiek slēgts starp uzņēmumu „Ecopack” SIA, Reģ. Nr. 43603043740, Juridiskā adrese: J. Baloža iela 9, Līvbērze, LV – 3014, Jelgavas nov., Latvija, (turpmāk tekstā Pārdevējs) un Pircēju, kas veic pirkumu www.ecopack.biz interneta veikalā. Distances līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem, kas veikti minētājā interneta veikalā.

1.       Vispārīgie noteikumi par preces pasūtīšanu

1.1.  Pārdevējs savā darbā pieturās pie labas komercprakses principu ievērošanas un stingri pieturās pie Latvijas Republikas "Patērētāju tiesību aizsardzības likuma" un "Noteikumiem par distances tirdzniecību" ievērošanu.

1.2.  Visa prece interneta veikalā ir norādīta ar PVN 21%, bez piegādes izmaksām.

1.3.  Šis līgums ir saistošs visiem pircējiem, kas veic pasūtījumu interneta veikalā.

1.4.  Pircējam ir jānorāda patiesa informācija par sevi. Ja pasūtījuma brīdī Pircēja dati ir nepilnīgi vai arī ir pamatojums uzskatīt, ka dati ir fiktīvi, mēs paturam tiesības nepieņemt pasūtījumu izpildē.

 

2.       Piegādes un samaksas kārtība

2.1.  Pircējs veic preču pasūtīšanu caur šo mājas lapu, norādot pasūtamo preču veidu un daudzumu.

2.2.  Pircējam ir jāveic Pārdevēja sagatavotā un Pircējam uz pa e-pastu nosūtītā pasūtījumam atbilstošā rēķina apmaksa. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

2.3.  24h laikā pēc pasūtījuma apmaksas saņemšanas, izņemot brīvdienas un svētku dienas, Pārdevējs sazināsies ar Pircēju, lai informētu par piegādes laiku.

2.4.  Ja Pircējs nav norādījis pasūtījuma brīdī pilnus datus par sevi, vai ar Pircēju nav iespējams sazināties, pasūtījuma izpilde var aizkavēties.

2.5.  Veicot pasūtījumu, Pircējs pats ir atbildīgs par datiem ko norāda pasūtījuma brīdī un to pareizumu, kā arī apzinās par sekām, kas var radīties par šo datu nekorektu sniegšanu.

 

3.       Atteikuma un preču atgriešanas kārtība

3.1.  Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli. Atteikuma vēstules veidlapu Pārdevējs nosūta Pircējam pa e-pastu pēc Pircēja pieprasījuma.

3.2.  Pircēja pienākums ir 7 dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas atdot preci Pārdevējam. Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pircējs.

3.3.  Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

        3.3.1.       pasūtītās preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ;

        3.3.2.       pasūtītās preces ir izgatavotas tieši Pircējam pēc individuāla pasūtījuma.

3.4.  Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka “patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā”. Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces orģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.

 

4.       Garantija

4.1.  Preču garantija fiziskām personām ir 24 mēneši no preču saņemšanas dienas.

4.2.  Garantijas nosacījumi nav spēkā:

       4.2.1.  ja bojājumi radušies Pircēja vainas dēļ;

      4.2.2.  prece nav lietota tam paredzētajam mērķim un nav ekspluatēta tā, kā tas ir norādīts lietošanas instrukcijā;

      4.2.3.  dabisku elementu nolietojuma gadījumos;

      4.2.4.  transportēšanas rezultātā.

 

5.       Privātuma politika

5.1.  Datu drošība ir SIA Ecopack prioritāte!

5.2.  Pārdevējs apliecina, ka nekādā veidā netiks nodota trešajām personām Pircēja personīgā informācija bez Pircēja rakstiskas atļaujas, izņemot gadījumus, kad tiek pārkāpta LR likumdošana.

5.3.  Pasūtījuma izpildei Pārdevējs saglabā Pircēja personīgos datus (vārds, uzvārds, adrese, telefona numurs un e-pasta adrese), kas nepieciešami pasūtījuma izpildei. Ja pasūtījuma piegādes veids tiek izvēlēts ar Omnivas pakomātu, tad šie dati tiek nodoti, lai nodrošinātu pasūtījuma izpildi.

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.